Ray trượt 3 lớp giảm chấn, mở toàn phần – PKTBMT03

f41bf091a4e18f2312495cc0e975d9f7_xl
+ MSP : TBPK01
+ Model: E11
+ Kích thước: 300/350/400/450/500mm
+ Giá bán: Liên hệ

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *